Digitalizare in scopul creșterii performanței școlare și formării competențelor profesionale

 

Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu este partener în proiectul strategic de cooperare Erasmus+  având codul 2021-1-RO01-KA220-VET-000032924 și titlul.”DIGIT+Digitalization for in groups integrative training – international network for support, connection ,innovation and know-how share in digital vocational education”(digitalizare pentru instruire în grupuri integrative, rețea internațională pentru suport, conectare ,inovare și schimb de know how in educația vocațională digitală) . Proiectul se desfășoară la nivel local și internațional  începând cu data de 1 ianuarie 2022 și se va finaliza la 31 decenbrie 2023,

Proiectul reunește 10 parteneri din 7 țări europene printre care  4 ONGuri(Asociația pentru Știința, Cultura , Ecologie . Tineret și Integrare Socială-ASCETIS cu sediul în Piatra Neamț-Romania ,Asociația Vezuvio dinPolonia . Asociația Koged din Izmir-Turcia  , Asocia Eesti People to People din Tallin-Estonia), 1microintreprindere specializată in formarea profesională continuă a angajaților din intreprinderi ,facilitator de plasamente de muncă ale elevilor din scolile profesionale si liceele tehnologice (M&M Profuture Training din Barcelona-Spania) 1intreprindere socială specializatî in furnizarea de servicii IT și conexiune la internet in comunitățile rurale și izolate(Hello PC din Piatra Neamt-Romania ) 4școli din sistemul de  învâțământ inițial care oferă calificări profesionale ( ATATURK MTAL din Izmir –Turcia , Colegiul Tehnic Gheorghe cartianu din Piatra Neamt-Romania,  SABA Highschool din Macedonia și Școala profesională în limbi străine EPRALIMA din Arcos de Valdevez-Portugalia) acestora li s-au alăturat în momentul planificării proiectului  14 parteneri asociați, care sunt de asemenea școli VET din comunitatea fiecărui partener de proiect printre care si 7 alte licee si scoli din judetul Neamt ca parteneri asociati,   cu interesul comun de a sprijini cursanții dezavantajați pentru cea mai bună integrare în noua societate digitală

 Toți partenerii sunt implicați în formarea de competențe profesionale. Ei rezolvă probleme care vin din lipsa abilităților digitale ale cursanților. și lipsa de soluții digitale pentru profesori/formatori. Educația la distanță experimentată în timpul crizei Covid a crescut inegalităţile dintre elevii cu nevoi speciale şi proveniți din medii educaţionale diferite.Numărul de elevi cu risc de  marginalizare socială și abandon școlar a crescut. Trebuie să oferim programe de formare mai flexibile și mai atractive care vor fi mai usor de  accesat direct sau de la distanta si pot fi integrate in fiecare parcurs de profesionalizare al elevilor care vor duce la  prevenirea eșecului școlar. Digitalizarea este importantă și pentru a ajuta școlile să se integreze în Spațiul Educațional European prin internaționalizare.

O analiză de nevoi în rândul  profesorilor/formatorilor și cursanților din școlile partenere în proiect sau al celor participanți în calitate de parteneri asociați cu privire la  învățarea la distanță a dezvăluit faptul că educația digitală este cea mai bună modalitate de acces la educație în timpul situațiilor dificile, cum a fost pandemia de Covid19 și, de asemenea, cea mai bună modalitate de a partaja educația între țări.

Toate studiile realizate in rândul profesorilor și elevilor participanți la educația online au dezvălui faptul  că este necesară o pregătire digitală mai bună pentru profesorii VET, iar formarea competențelor digitale la elevi este obligatorie. Crearea de mijloace și platforme digitale pentru lucrul în echipă integrativ în domenii specifice VET este nevoia principală. In proiectul DIGIT + învățarea digitală din cadrul  învățământului  profesional va fi exemplificată și explicată prin ghiduri practice pas cu pas pentru profesori și elevi .

Se va pune la dispoziția acestora în mod gratuit și o platformă MOODLE dedicată utilizării instrumentelor de educație online din gama WEB2.0 care vor eficientiza si vor face mai atractiv si mai incluziv procesul didactic ce se poate desfășura online și in cazul educației și formării profesionale Platforma va facilita formarea abilităților și competențelor profesionale în rândul elevilor flosind instrumente cu suport digital sporind accesibilitatea și atractivitatea educației profesionale.

Proiectul are ca grup tinta profesorii VET dar produce materiale si intrumente necesare educației digitalizate si pentru toti ceilalti profesori.

De asemenea prin acest proiect ne vom adresa în mod special elevilor dezavantajati , celor cu cerinte educationale speciale care vor fi beneficiaruu finali și vor fi primii care vor testa lecțiile digitale inovative create de profesorii participanți la proiect. Vom oferi lectii diversificate si cat mai usor accesibile cu privire la utilizarea instrumentelor digitale diverse pentru crearea lectiilor cu suport digital, profesorii vizati de proiect(200 de cadre didactice) vor avea acces la platforma moodle unde vor parcurge lectiile legate de instrumentele web2.0 dar vor putea de asemenea sa creeze propriile lectii dedicate elevoilor cu cerinte educationale speciale și în acest fel vor dobândi calitatea de autori de resurse educaționale deschise, colaboratori la realizarea de platforme educaționale incluzive.

 Autor prof Eleonora Dragomir

Prezentul material a fost creat cu sprijinul financiar al Comisiei Europe dar CE nu poate fi responsabila pentru continutul acestuia.